Sama dengan Magic Pen...
Gerakkan kursor untuk menggambar...
Tujuan menggerakkan bola ke bendera..Play Magic Pen