Penuhi semua kotak-kotak yang ada dengan angka 1 sampai 9
Syaratnya:
-di dalam kotak 3x3 tidak boleh ada angka yang sama
-tiap baris dan kolom tidak boleh ada angka yang sama